O nás - Audiovizuální služby | Studio Chorus

O NAŠEM STUDIU

Od nápadu a jednoho člověka až do současnosti

Začátky studia se mohou datovat kolem roku 2001 ve skutečně provizorních prostorách, kdy jsem začal se zvukem experimentovat, asi jako většina podobných nadšenců: „Co se stane, když...“

Následovalo studium skladby na Konzervatoři Jaroslava Ježka a větší poznávání zvukové techniky včetně pokusů o nahrávání. A opravdu – občas se něco i (náhodou) povedlo!

Díky častému působení u varhan v několika pražských kostelech se moje prvotní nahrávky věnovaly právě varhanám, pěveckým sborům a hudbě klasické. A tehdy vznikla myšlenka založit si vlastní nahrávací studio.

Během dalších let jsem získával zkušenosti na půdě Českého rozhlasu jakožto zvukař ve vysílání ČRo 3 Vltava a o pár let později ve studiu v Karlíně v literárně slovesné tvorbě. Zde jsem se seznámil s mistrem zvuku doc. Tomášem Zikmundem, se kterým jsem začal konzultovat moje zvukařské počiny, a tak vzniklo přátelství s tímto úžasným člověkem, který mi byl mým „pedagogickým dozorem.“ Díky této výtečné škole jsem se začal specializovat na nahrávání staré hudby, pěveckých sborů, orchestrů, varhanní hudby a všeobecně klasickou - akustickou hudbu. Další zkušenosti z oboru přišly i díky Filmové škole M. Ondříčka v Písku, později natáčením v různých dabingových studiích a příležitostným natáčením na filmovém „placu“ u dokumentárních filmů.

V roce 2015 bylo zapotřebí natočit rozsáhlý projekt, který obsahoval i vícekamerové natáčení. Oslovil jsem tedy svého kolegu Jana Slavíka, výborného kameramana, režiséra a střihače v jedné osobě ke spolupráci, zda by mi nepomohl. Slovo dalo slovo a Honza se stal nedílnou součástí studia, a tak jsme se rozšířili i na video služby.

Mezitím jsem už nějaký ten rok spolupracoval s Honzou Steyerem, sbormistrem a dirigentem, který se mnou jako hudební režisér natočil něco přes 10 CD. Do party hudebních režisérů se časem přidal i Jirka „Vrána“ Voběrek, všestranný muzikant a sbormistr razící teorii, že „punk isn´t dead“ (což platí téměř o všech hudebních žánrech...)

A do technické skupiny se jako externí spolupracovníci přidali Alex Skribuckij, který si bez rozpaků stoupne během koncertu za kameru, zajistí obrazovou techniku na vícekamerové akce a Zdeněk Houf, který se uvedl kompletní opravou multipáráku, na akcích má úlohu asistenta zvuku a mimo nahrávání je výrobce různých technických zlepšováků. A vždy pečlivě dohlíží, aby žádný kabel nebručel a aby vše fungovalo, jak má. Další skrytou tváří je pan Miroslav Zelenka, profesionální fotograf a grafik. Toho neuvidíte, ale jeho práci ano, pokud si u nás necháte dělat CD „na klíč.“ Jakožto náš dvorní grafik má na starosti kompletní grafické zpracování bookletů na CD.

A protože všechna zvuková postprodukce se odehrává v počítači, který musí šlapat jako švýcarské hodinky bez zádrhelů, spolupracuje se mnou dlouholetý kamarád a „hlavní technický a softwarový dozor“ Alexandr Kostka, který má postprodučkní počítač včetně zálohování dat kompletně na povel.

Na počátku byla myšlenka, nadšení, jeden minidisk a stará sluchátka, přes cestu trnitou a blátivou jsme se nakonec uvedli jako volné sdružení „technicko – hudebně – uměleckých profesí“ pod jedním logem a máme svoje profese rádi! :-)

VJ, vzpomínky sepsány L. P. 2020